The Only Brain Club in Middle East

تنها باشگاه علمی رشد 
هوش 
هیجانات 
خلاقیت 
دقت 
حافظه 
احساسات 
مهارت 
شناخت 
کودکان در خاورمیانه

باشگاه نوروسایکلوژی درخت سپید

رشد 
هوش 
هیجانات 
خلاقیت 
دقت 
حافظه 
احساسات 
مهارت 
شناخت 
کودکان

موسسه درخت سپید تنها مرکز علمی-پژوهشی افزایش توانمندی های شناختی-هوشی-هیجانی مغز در خاورمیانه ٫  که بصورت اختصاصی در ۱۵ سال گذشته در ارتباط با کودک به فعالیت پرداخته است .

خانواده درخت سپید

درخت سپید شامل 
۱۲ دپارتمان تخصصی
۳۰ متخصص
متد های علمی اروپا و کانادا
دپارتمان پژوهش
۹ شاخه علمی
نمایندگی ۴ موسسه اروپایی
نمایندگی ۲ موسسه کانادایی
موسسه درخت سپید شامل 
۱۲ دپارتمان تخصصی 
۳۰ متخصص  
متد های علمی اروپا و کانادا 
دپارتمان پژوهش 
۹ شاخه علمی 
نمایندگی ۴ موسسه اروپایی 
نمایندگی ۲ موسسه کانادایی 
برای کودکان

خانواده درخت سپید متشکل از ۳۰ عضو از بهترین متخصصین در دپارتمان هایی در زمینه های نوروسایکولوژی – روانشناسی-علوم شناختی-تئاتر موسیقی-معماری-هنرهای بصری-مهارت های حرکتی-تربیت بدنی با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی فرانسه،اتریش،کانادا وبا استفاده از سیتم های پیشرفته توماتیس ،فوربرین،نوراپتیمال و….محیطی منحصر به فرد با هدف رشد کودکانمان در کنار هم جمع شده‌اند.

شرکت های همکار ٫ نمایندگی ها٫مجوزها درخت سپید

درخت سپید نماینده انحصاری بهترین موسسات علمی-پژوهشی اتریش ٫ فرانسه٫ هلند و کانادا در زمینه نوروسایکولوژی و روانشناسی در زمینه افزایش توانمندی هوشی – هیجانی در ایران میباشد.

درخت سپید نماینده انحصاری بهترین موسسات علمی-پژوهشی اتریش ٫ فرانسه٫ هلند و کانادا در زمینه نوروسایکولوژی و روانشناسی در زمینه افزایش توانمندی هوشی – هیجانی در ایران میباشد.

"سه باور اصلی درخت سپید"

آنچه در بخش علمی – پژوهشی درخت سپید بر آن باور داریم در سه اصل خلاصه میشوند

مغز:عنصر یک پارچه
مغز و هوش انسان یک عنصر یکپارچه میباشد بدان معنا که در صورتی که بخواهیم هوش خود را رشد دهیم میبایست به صورت علمی و صحیح تمامی نواحی مغز را با هم تقویت نماییم. به عبارتی دیگر از کوچکترین فعالیت های زندگی تا پیچیده ترین آنها تمامی نواحی مغز را به صورت موازی درگیر میکند . فعالیت -متد‌ها-سیستم‌ها و روش‌ها در درخت سپید بر اساس اصل نوروپلاستیسیته مغز طراحی شده‌اند . این فرایند بر اساس پژوهش های چندین ساله در حوزه نوروسایکولوژی به گونه‌ای در دوره های با نام I’O طراحی و برنامه ریزی شده‌اند تا بتوانند در کنار هم تمامی مناطق مختلف مغز را با هم به صورت موازی تقویت کنند .
اطلاعات بیشتر
مغز رشد میکند
ما انسانها زندانی DNA بایولوژی خود نیستیم بلکه آزاد و مختار برای ساخت داستانی با محوریت علاقه مندی و اهداف خود هستیم . قوانین کورتکس حرکتی به نورونهای مغزی ما شباهت بی‌اندازه ای دارد به عبارتی همانطور که می‌توانیم بدن خود را رشد دهیم و تقویت کنیم می‌توانیم مغز خود را در هر سنی نیز رشد دهیم و تقویت کنیم . این رشد در ساختار نورونی مغز صورت میگیرد . اگر از مغز خود به روش صحیح استفاده کنیم ارتباط نورونی مغز و قدرت مغز رشد میکند و اگر از آنها استفاده نکنیم مغز تضعیف میشود. ما در درخت سپید با اشراف به حیطه انعطاف پذیری مغز کودکان٫ در به حداکثر رساندن توانمندی مغزی آنها ٫ کودکان و والدین را راهنمایی میکنیم .
اطلاعات بیشتر
مغز و احساسات
انگیره٫هدف٫پشتکار ۳ اصل اول موفقیت در انسان می‌باشد ٫ و هیچ یک بدون داشتن احساسات سالم و تجربه رضایت و شادکامی از داستان زندگی٫ شکل نمی‌گیرد. سلامت روان ٫ لذت بردن از زندگی٫ شناخت اهداف فردی و شناخت خود از اهداف اولیه درخت سپید در داستان کودکان می‌باشد . ما با بهبود و تقویت کانال های دهلیزی ٫لمسی٫عمقی تا کمک به شناخت احساسات وکودک و پیدا کردن داستان زندگیش در کنار کودکان هستیم .
اطلاعات بیشتر
مغز:عنصر یک پارچه
مغز و هوش انسان یک عنصر یکپارچه میباشد بدان معنا که در صورتی که بخواهیم هوش خود را رشد دهیم میبایست به صورت علمی و صحیح تمامی نواحی مغز را با هم تقویت نماییم. به عبارتی دیگر از کوچکترین فعالیت های زندگی تا پیچیده ترین آنها تمامی نواحی مغز را به صورت موازی درگیر میکند . فعالیت -متد‌ها-سیستم‌ها و روش‌ها در درخت سپید بر اساس اصل نوروپلاستیسیته مغز طراحی شده‌اند . این فرایند بر اساس پژوهش های چندین ساله در حوزه نوروسایکولوژی به گونه‌ای در دوره های با نام I’O طراحی و برنامه ریزی شده‌اند تا بتوانند در کنار هم تمامی مناطق مختلف مغز را با هم به صورت موازی تقویت کنند .
اطلاعات بیشتر
مغز رشد میکند
ما انسانها زندانی DNA بایولوژی خود نیستیم بلکه آزاد و مختار برای ساخت داستانی با محوریت علاقه مندی و اهداف خود هستیم . قوانین کورتکس حرکتی به نورونهای مغزی ما شباهت بی‌اندازه ای دارد به عبارتی همانطور که می‌توانیم بدن خود را رشد دهیم و تقویت کنیم می‌توانیم مغز خود را در هر سنی نیز رشد دهیم و تقویت کنیم . این رشد در ساختار نورونی مغز صورت میگیرد . اگر از مغز خود به روش صحیح استفاده کنیم ارتباط نورونی مغز و قدرت مغز رشد میکند و اگر از آنها استفاده نکنیم مغز تضعیف میشود. ما در درخت سپید با اشراف به حیطه انعطاف پذیری مغز کودکان٫ در به حداکثر رساندن توانمندی مغزی آنها ٫ کودکان و والدین را راهنمایی میکنیم .
اطلاعات بیشتر
مغز و احساسات
انگیره٫هدف٫پشتکار ۳ اصل اول موفقیت در انسان می‌باشد ٫ و هیچ یک بدون داشتن احساسات سالم و تجربه رضایت و شادکامی از داستان زندگی٫ شکل نمی‌گیرد. سلامت روان ٫ لذت بردن از زندگی٫ شناخت اهداف فردی و شناخت خود از اهداف اولیه درخت سپید در داستان کودکان می‌باشد . ما با بهبود و تقویت کانال های دهلیزی ٫لمسی٫عمقی تا کمک به شناخت احساسات وکودک و پیدا کردن داستان زندگیش در کنار کودکان هستیم .
اطلاعات بیشتر

همراهان درخت سپید

آنچه همراهان درخت سپید می‌گویند

فرم مشاوره درخت سپید

شماره تماس :

۰۲۱-۲۸۴۲۱۵۲۰

ایمیل:

بخش پژوهش: research@wtnl.org

ارتباط با موسسه : info@wtnl.org

 

شعب:  میرداماد – بلوارکاوه – عباس آباد

برای دریافت مشاوره رایگان دوره‌های باشگاه درخت سپید ٫ فرم زیر را برای ما ارسال بفرمایید .